Knige


EUREKA !!! I ja sam našao!!!

Dragi oče James,

Imao sam priliku čitati Vašu knjigu EUREKA i otkrio sam da je veoma zanimljiva. Osjećao sam posebno pomazanje Duhom Svetim dok sam čitao knjigu. I tako sam pomislio da Vam trebam čestitati i zahvaliti na prekrasno napisanoj knjizi.

Bila je to Božja volja da sam dobio tu knjigu. Knjiga je bila darovana mojoj teti i dogodilo se da sam ju i ja ugledao. Prolistao sam nekoliko stranica i učinila mi se zanimljivom. Zamolio sam ju knjigu kako bi ju pročitao. Poglavlja knjige o darovima Duha Svetoga mnogima su razjasnila svaku sumnju pa tako i meni. Upravo sam se vratio sa seminara za nutarnje ozdravljenje u Kozhibodeu, a knjiga me je dodatno osnažila i pomogla doći bliže Duhu Svetom.

Dopustite mi da se predstavim. Moje ime je Felcy Joseph. Prije dvije godine magistrirao sam, a sada sam prošao prijemni kako bi studirao u Engleskoj. Iako sam mnogo puta u više godina bio prisutan na karizmatskim seminarima nisam spoznao djelovanje Duha Svetoga. Sada nakon pročitane Vaše knjige i drugih knjiga o Duhu Svetomu otkrio sam Njega kao osobu.

Još jednom hvala na prekrasnoj knjizi. S ljubavlju i molitvama, Felchy Joseph

       Felcy Joseph

 

Knjige raspoložive na 
njemačkom jeziku

Knjige raspoložive na 
engleskom jeziku

Knjige raspoložive na 
hrvatskom jeziku

Knjige raspoložive na 
španjolskom jeziku
France
Knjige raspoložive na 
francuskom jeziku
"33 Charismatiche Gebete" 

  "Gehe in the Arche" 

  "Eureka" 

  New Life Heilung 

  Gebet wirkt wunder

  Er berührte mich und heilte mich

  Siehe ich klopfe an

"33 Charismatic prayers"

Enter the Ark" 

"Eureka" 

"New life" Healing 

"Prayer does wonders"

He touched and healed me

Behold I knock

"27 karizmatskih molitava" 

"Uđite u korablju" 

"Eureka" 

"Novo nebo i nova zemlja" 

Molitva čini čudesa

"27 oraciones carismáticas" 

"New life Healing" en Cristo

Entra en el Arca

La oración hace milagros
 

"Entrez dans l'Arche"

"EUREKA"

"Guérison Nouvelle Vie" 

La priere fait des miracles

Il m'a touché et m'a guéri

33 prieres charismatiques
 

Knjige možete naručiti:

1) Shalom
Leganitos 15
Madrid 28013 - Spain
2) Postfach 810462
81902 Munich
Germany
3) E-mail: ChildJesus@yahoo.com

U slučaju da želite pomoći evangelizaciji oca Jamesa:
 

"Jesus für Indien"

Acc Nr. : 3250945
BLZ 20030300
Bankhaus Reuschel&Co - München
Deutschland


 Prethodna stranica