Molitvene potrebe

Svi oni koji žele da se otac James  Manjackal za njih moli mogu ga  kontaktirati na:
(Molimo Vas da svi koji ocu Jamesu želite pisati to učinite isključivo na engleskom jeziku)

E-mail : jmanjackal@yahoo.com

ili
adresu:
P. James Manjackal
Post Box 810462
Munich 81902
GERMANY

ili
fax: 0049 89 17 99 86 59
  
 

Prethodna stranica