NAŠ STAV O PROGONIMA KRŠĆANA U DANAŠNJE VRIJEME

Autor O. James Manjackal M.S.F.S.

Znam da su mnogi kršćani iz cijelog svijeta zaista tužni i zabrinuti zbog sadašnjeg progona kršćanstva u cijelom svijetu, a osobito onog kojeg na Srednjem Istoku provodi ISIS, a u Africi Boko Haram. Te su dvije grupe- uz podršku mnogih drugih islamističkih terorističkih skupina – proglasile Džihad ( sveti rat) protiv kršćanstva i njegovih sljedbenika.  Kršćanima se odrubljuju glave, strijelja ih se, razapinje, zakopava, žive spaljuje i osakaćuje. Žene i djeca su žrtve silovanja i zlostavljanja. Tisuće kršćana su prisiljene napustiti svoje domove i domovinu, a sada moraju živjeti u izbjegličkim logorima u stranim zemljama. U video uratcima u kojima se prikazuje odrubljivanje glava ili spaljivanje taoca vidimo teroriste koji okruženi svjedocima pjevaju pjesme na arapskom i klanjaju se svom bogu (Alahu)  kao što su u rano doba crkve u Rimskom carstvu carevi Neron, Konstantin, Dioklecijan itd progonili prve kršćane. U to vrijeme dok su kršćanske mučenike bacali pred divlje zvijeri ili žive spaljivali i razapinjali, pogani su pljeskali rukama i pjevali pjesme svom bogu!

Prije nekoliko dana jedan me čovjek, s mnogo ljutnje u srcu zbog sadašnjih progonstava kršćana, upitao: „ Zašto ne upotrijebimo oružje za masovno uništenje poput nuklearne bombe i ne uništimo te ubojice?”
 

 RAZLOZI  ZA PROGONSTVO.

 Draga braćo i sestre, vi morate znati da naš Gospodin Isus predskazao da će doći dan kada će Njegovi sljedbenici biti proganjani i ubijani od neprijatelja koji će misliti da se na taj način klanjaju bogu: „Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu. ” (Iv 16: 2). U sljedećim recima On je također objasnio razloga za ova progonstva i ubojstva:  „A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene ” (Iv 16: 3). Dok je bio na zemlji Isus je rekao svojim sljedbenicima: „Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’
Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati.  A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla. ” (Iv 15: 18-21).

Stoga su sasvim jasni razlozi progona; zato što mi kršćani pripadamo Kristu i Njegovom Ocu, zato što nas je Krist izabrao po Duhu Svetom, zato što je naš cilj kraljevsko nebesko, zato što pokušavamo živjeti u skladu s Božjim i crkvenim zapovijedima. „I svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni. ” (II Tim 3: 12)

Poslije Drugog vatikanskog koncila, kroz razne pokrete obnove, a posebno kroz katoličku karizmatsku obnovu, kršćani diljem svijeta su se probudili na Božji poziv za svetim životom; uistinu mnogi su se posvetili Kristu da budu izvorni svjedoci Njegove ljubavi. Po molitvama, sakramentalnom životu i molitvenim zajednicama kršćanstvo se obnavlja i jača.  Naravno da je Sotona, neprijatelj, bijesan zbog obnove i rasta kršćanstva i zato pokušava upotrijebiti muškarce i žene pripadnike ostalih religija u borbi protiv kršćana. On rešeta crkvu svojim lukavim planovima i taktikama  (Ef 6: 10-18, 1 Pet 5:8).
 

ŠTO U OVOM TRENUTKU MORAMO UČINITI?

Isus nam je već rekao da se u svijetu nalazimo poput ovaca među vukovima i upozorio nas da se ne bojimo onih koji ubijaju tijelo nego onih koji mogu i dušu i tijelo pogubiti u paklu (Mt 10: 16, 26-27). Nije vrijeme za tugu ni depresiju, niti bismo u srcima trebali podržavati duh odmazde prema neprijateljima kršćanstva. Vrijeme je da se veselimo i radujemo jer Gospodin po ovim progonstvima blagoslivlja sve kršćane. Svako trpljenje koje se podnese u ime Isusovo rađa obiljem blagoslova kako za pojedinca tako i za društvo. U Svome govoru na gori Isus je rekao da je kršćansko trpljenje blaženstvo: „Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko.  Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas! ” (Mt 5:10-12). Slično učenje nam donosi i prvi Papa- Petar: „  Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično! Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati.  Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva.” (I Pt 4:12: 14). Znamo da su oni koji su progonjeni i ubijeni  zbog Krista pravi sveci i mučenici na nebu. O njima nam Isus kaže: „ Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj. Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet će Šator svoj nad njima. ” ( Otk 7:14-15)
 

OPROSTITE I MOLITE ZA NJIH.

Kao iskreni sljedbenici Krista, mi kršćani bismo u ovom trenutku trebali moći oprostiti našim progoniteljima i ubojicama kao što nas je naučio naš učitelj, sam Isus. Mi moramo razmišljati kao Krist koji je oprostio svojim mučiteljima i ubojicama i molio za njih : „ Oče, oprosti im, ne znaju što čine! ” (Lk 23: 34). Mi moramo moliti da Duh Sveti otvori njihova srca da upoznaju i vjeruju u Krista Isusa, jedinog spasitelja svijeta i po Njemu upoznaju Njegovog i našeg Oca na nebesima.

Isus nam je rekao: „  A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone ” (Mt 5: 44). Sveti Pavao kaže: „Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! ” (Rim 12: 14). Također nam je rekao da se ne osvećujemo nego da svoje neprijateljima pomažemo i hranimo ih (Rim 12: 19-21).

Znam da kršćani cijeloga svijeta mole Gospodina da prestanu ova progonstva i da na tu nakanu prikazuju svete mise, mole Gospine krunice, krunice božanskog milosrđa, križne putove, da poste i čine pokoru. Čuo sam da su kršćani u Kreali, iako su tamo u manjini, na tu nakanu prikazali sto milijuna križnih putova, krunica i postova!!! Nastavimo tako ljubiti svoje neprijatelje i moliti za njih kako bi jednoga dana i oni mogli postati Božja djeca i naša braća i sestre.  Naravno da nam je za to potrebna snaga Duha Svetoga; ali moramo znati da se snaga Duha Svetoga ulijeva u naša srca po sakramentima Crkve (Rim 5:5).
 

KRŠĆANI BI TREBALI ČITATI ZNAKOVE VREMENA!

„Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja!” (Ef: 15-17). Zašto Isus  dopušta ovakva progonstva protiv onih koji Ga slijede? Ja mislim da nam Isus daje priliku da ispitamo svoje savjesti i uvidimo da li zaista živimo autentičnim kršćanskim životom. Nije li istina da su mnogi kršćani napustili svoju vjeru u Krista i Njegovu crkvu i žive kao pogani, ateisti, komunisti, a neki čak i kao antikristi koji niječu Isusa i Njegovog Oca i aktivno djeluju protiv kršćanstva (I Iv 2: 22)? Nije li žalosno da se u redovima ISIS-a i Boko Harama nalaze i neki kršćani!  Za njih je istina što je napisano u knjigama proroka Jeremije i Izajije: „Jer dva zla narod moj učini: ostavi mene, Izvor vode žive, te iskopa sebi kladence, kladence ispucane što vode držati ne mogu. ” (Jr 2: 13). „…jer Jahve govori: Sinove sam ti odgojio, podigao, al’ se oni od mene odvrgoše. Vol poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve – Izrael me ne poznaje, narod moj me ne razumije ” (Iz 1: 2-3).

Možda je istina da je Sotona, ubojica i razaratelj, u današnje vrijeme na djelu više nego ikada i to zbog sudjelovanja samih kršćana u sotonizmu, masoneriji, eozteriji i new age pokretima. Kršćani koji su nekada zazivali Ime Isusovo sada zazivaju Sotonu u njegovim hramovima, ložama i mjestima koja su mu posvećena! Nisu li upravo kršćani ti koji su uveli kulturu smrti promovirajući pobačaj i eutanaziju, a strašna je činjenica da su ih mnoge kršćanske države legalizirale!!! Tako se ispunja proroštvo pokojnog pape Pavla VI koji je rekao da dajući dozvolu za ubojstva djece u majčinim utrobama stvaramo situaciju u kojoj će jednog dana ljudi ubijati jedni druge bez zakona i dozvole. Da, to se događa upravo sada!!! Da li mi, koji tugujemo zbog ubojstava tisuća kršćana koja su počinili pripadnici Boko Harama i  ISIS-a,  tugujemo i plačemo zbog masakra nad milijunima djece koje liječnici ubijaju u majčinim utrobama!!! Sramota je da kršćani krše moralne zakone i vrijednosti promovirajući slobodne spolne odnose, homoseksualnost, pornografiju, razvode itd.  Naš učitelj Isus naučio nas je pravilima ispravnog života, ali mi koji se dičimo poznavanjem Božjeg zakona istovremeno obeščašćujemo Boga kršeći te iste zakone. Zbog nas se ime Gospodnje huli među narodima (Rim 2: 23-24). Mi uistinu ponovno razapinjemo Sina Božjeg i izvrgavamo Ga ruglu (Heb 6:6). Knjiga mudrosti kaže: „ Svatko se kažnjava onim čime i sagriješi ”  (Mudr 11: 16).

Sveti Petar je rekao: „Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac ” (I Pt 4: 15). Smatram bi kršćani trebali čitati znakove vremena u svjetlu Božje riječi iz Svetog pisma i crkvenog nauka, te se pokajati za svoje grijehe i propuste i vratiti Bogu s odlukom da slijede Božje i crkvene zapovijedi.  Gospodin govori:  „Vratite se meni, i ja ću se vratiti vama ” (Zah 1: 3).   „Vrati se, Izraele, Jahvi Bogu svome, jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo. Uzmite sa sobom riječi i Jahvi se vratite. Recite mu: ťSkini s nas bezakonje i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana.” (Hoš 14: 2-3).  Kršćani bi trebali živjeti svoj identitet; oni su ljudi koje je Bog izabrao- rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni  da budu svjedoci Njegove ljubavi (I Pt 2 :9). Sveti Petar govori: „Doista, ovo je Božja volja: da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika ” (I Pt 2: 15).
 

RIJEČ MUDROSTI NEPRIJETLJIMA KRŠĆANSTVA!

Neka neprijatelji crkve znaju da je kršćanstvo oganj koji proždire sve što je loše i svatko tko u njega puše samo će ga još više i dalje raspiriti i proširiti.  Rimsko carstvo koje je pokušalo uništiti rano kršćanstvo kasnije je postalo kršćansko carstvo, a i dan danas Rim je centar kršćanstva. Oni koji su Isusa, Božjeg Sina razapeli poput zločinca, mislili su da je Njegovom smrću završila priča o čovjeku koji je činio čudesa i znamenja, ali On je postao zvijezda koja privlači milijarde ljudi sa svih strana svijeta. Cijeli svijet je podijeljen na Njegove sljedbenike i one druge. Kršćanstvo nije samo vjera u instituciju koja se zove Crkva i njezine dogme, nego kršćani slijede samog Isusa kao drugu osobu Presvetog Trojstva koji je došao na ovaj svijet da ga pokori ljubavlju.

Snaga Uskrslog Gospodina zrači na svako ljudsko biće na zemlji, čak i na Njegove neprijatelje. Svakom progonitelju kršćanstva Isus govori iste riječi koje je rekao Savlu, Pavlu iz Tarza, koji je u pokušaju da uništi crkvu ulazio u kršćanske kuće i odvlačio muškarce i žene na suđenje koje bi završavalo njihovom smrću: „Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti se protiv ostana praćakati  ” (Dj 8:3, 26: 14). Isus Krist čije je ime Emanuel – Bog s nama- obećao je svima koji Ga slijede Svoju živu prisutnost i zaštitu riječima: „I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijet ” (Mt 28: 20). Kršćani će pokoriti zle sile današnjeg vremena snagom Krvi Kristove i riječju svog svjedočanstva, zmaj progonstava će biti slomljen, a snaga Uskrslog Krista pokazat će se preko obraćenja progonitelja i ubojica kao što se dogodilo u slučaju svetog Pavla (Otk 12: 11). Kršćani će se boriti Jaganjcem, Kristom i On će pokoriti neprijatelja, jer je On Gospodar Gospodara i Kralj Kraljeva, a svi koji su s Njim nazivaju se izabrani i vjerni (Otk 17: 14).

Crkva će ,snagom Uskrslog Gospodina, ponovno ustati ojačana sadašnjom krizom i bit će jedna i sveta. Krist je centar i središte čovječanstva i On će sjati nad svima i vladat će ovdje na zemlji, a kada dođe čas On će svoje vjerne okupiti u Svom kraljevstvu u vječnosti (Otk 5: 10, 7: 17).

Isus je uskrsnuo uistinu, aleluja, On živi u vijeke vjekova!!!!


Idi na prethodnu stranicu