Više o ocu Jamesu

Preuzeto sa službene web stranice  Jugozapadne provincije Misionara sv.Franje Saleškog iz Indije

  http://www.msfssouthwest.org/spl%20minsry/spl%20minstr.htm


"Charis Bhavan u Athirampuzhi je dobro poznat  centar duhovne obnove koji vode Misionari svetog Franje Saleškog iz  Kreale, omogućujući tako tisućama ljudi koji traže Božju prisutnost i milost da dožive stvarno iskustvo susreta s Bogom. Centar je 1989. osnovao otac James Manjackal  koji je  ujedno bio i njegov prvi ravnatelj.  Tijekom godina zahvaljujući snažnoj viziji i gorljivom zalaganju oca Jamesa, centar za duhovnu obnovu dao je bogate plodove. To je jedini takav centar u cijelom svijetu koji vode Misionari svetog Franje Saleškog. Od samog početka, to je živi odgovor na potrebe tisuća ljudi kojima je ukazana pomoć pri rješavanju ili suočavanju sa njihovim društvenim, ekonomskim, obiteljskim, psihičkim i duhovnim problemima. Više od desetljeća centar pomaže ljudima da se približe Bogu i ostvare s Njim prisan odnos, te djeluje kao kanal milosti, mira, radosti i ljubavi za sve ljude neovisno o njihovoj kasti, rasi, nacionalnoj ili religijskoj pripadnosti. Više informacija o centru možete pronaći na web stranici: www.charisbhavan.org"

Otac James Manjackal,   osnivač MSFS centra za duhovnu obnovu Charis Bhavan u Kerali , trenutno je angažiran na programima duhovne obnove  u Europi, Americi i zemljama Zaljeva.  Njegovo propovijedanje na duhovnim seminarima  duboko se utisnulo u srca mnogih, a osobito mladih. Provincija je omogućila da poslanje oca Jamesa postane globalna misija. Njegov bogomdani talent naviještanja Božje riječi stavljen je u službu ljudi diljem cijelog svijeta.  Više informacija o njegovoj službi i aktivnostima možete pronaći na web stranici: www.jmanjackal.net .

Preuzeto sa službene web stranice Jugozapadne provincije Misionara svetog Franje Saleškoga iz Indije

  http://www.msfssouthwest.org/Comtys/Ettumnr/Ettumnr.htm


Charis Bhavan je dobro poznat centar za duhovnu obnovu koji vode Misionari svetog Franje Saleškoga  iz Kerale. omogućujući tako tisućama ljudi koji traže Božju prisutnost i milost da dožive stvarno iskustvo susreta s Bogom. Centar je 1989. osnovao otac James Manjackal  koji je  ujedno bio i njegov prvi ravnatelj.  Tijekom godina zahvaljujući snažnoj viziji i gorljivom zalaganju oca Jamesa, centar za duhovnu obnovu dao je bogate plodove.  To je jedini takav centar u cijelom svijetu koji vode Misionari svetog Franje Saleškog. Od samog početka, to je živi odgovor na potrebe tisuća ljudi kojima je ukazana pomoć pri rješavanju ili suočavanju sa njihovim društvenim, ekonomskim, obiteljskim, psihičkim i duhovnim problemima. Više od desetljeća centar pomaže ljudima da se približe Bogu i ostvare s Njim prisan odnos, te djeluje kao kanal milosti, mira, radosti i ljubavi za sve ljude neovisno o njihovoj kasti, rasi, nacionalnoj ili religijskoj pripadnosti. Svi koji su pohađali programe duhovne obnove u Charis Bhavanu izrazili su vrlo pozitivno mišljenje. Stotine ljudi svakoga dana združeno u  euharistijskoj adoraciji  doživljava iskustvo Boga u kapeli  Vječnog klanjanja. Kapela Vječnog klanjanja je snažno središte Charis Bhavan centra i svih njegovih aktivnosti.  Planira se da Charis Bhavan postane i centar za pružanje obuke za duhovno vodstvo i savjetovanje. Predanost i služba naše subraće u Charis Bhavanu izvor je obilne duhovne snage koja se dijeli bližnjima. Odvažni duh i pionirska vizija oca Jamesa ostvaruje se i kroz nova duhovna zvanja.  Od samoga početka Charis Bhavan je zamišljen da izraste u višenamjenski  institut za duhovnu obnovu i cjeloviti ljudski razvoj.  Charis Bhavan se proširio i na druge djelatnosti kao poput pružanja skrbi starijim osobama u staračkom domu i pomaganja siromašnoj djeci oko stjecanja obrazovanja. Više informacija o centru možete pronaći na web stranici: www.charisbhavan.org

Na slijedećim linkovima možete vidjeti preporuke koje su ocu Jamesu izdali  poglavari i nadređeni kako bi poduprli njegovo poslanje