Molitvene potrebe

Svi oni koji žele da se otac James  Manjackal za njih moli mogu ga  kontaktirati na:
(Molimo Vas da svi koji ocu Jamesu želite pisati to učinite isključivo na engleskom jeziku)

E-mail : jmanjackal@yahoo.com

ili
adresu:

Fr. James Manjackal,
Haus Sankt Lukas,
Strubergasse-18,
5020 Salzburg,
Austria
  
 

Prethodna stranica