Ježíš kázající Čtení Bible přináší řadu požehnání do vašich životů. Čtení Bible vám zprostředkuje moudrost Božího vedení a povede vás životem podle Božího záměru. Bible je „pokladnicí“ Božího vědění a moudrosti pro život člověka. Neznalost Bible je neznalost Boha! Čtením Bible, poznáním Boha Otce a Jeho Syna Ježíše Krista, Zachránce světa a milováním Boha z celého srdce a z celé duše můžete dojít ke spáse.

Tísňová telefonní čísla

Tato jsou mnohem efektivnější než 112

Pokud

Náhradní čísla

Všechna tato čísla lze volat přímo. Není zapotřebí asistence žádného operátora. Všechny linky do nebe jsou dostupné 24 hodin denně. Nakrmte svou víru a nechte pochybnosti zemřít hladem.