Pane Ježíši Kriste, Synu Boha Živého, je Tvou vůlí, aby se Evangelium hlásalo po celém světě, aby tak všichni mohli Tvou vůli poznat a být spaseni. Děkuji Ti a chválím Tě za to, že jsi povolal otce Jamese Manjackala a učinil ho Svým služebníkem, aby se stal apoštolem a kázal po celém světe a vyprošoval od Boha přehojné dary pro všechny lidi. Modlím se za to, aby když otevře svá ústa velebil Tvá nekompromisní a mocná slova, mohl být naplněn Duchem moudrosti a síly. Dej mu milost a svatost, aby se při modlitbě za lidi prostřednictvím konverzí, uzdravení a zázraků, mohli obrátit k Tobě a Tvému království. Pane, následuj ho kamkoliv se vydá, a buď mu nablízku, ať dělá cokoliv. Udržuj ho ve svatosti a zdraví, jak duše tak těla, chraň ho všeho zlého, nebezpečí a nehod, při jeho pracném a riskantním úkolu evangelizace dokonce mezi muslimy a na všech nepřetržitých a dlouhých cestách vzduchem i po zemi. Pane, děkuji ti že vyslechneš mé prosby a žehnáš otci Jamesi a jeho práci. (Za nějaký čas až uvěříš, že jsou tvé prosby vyslyšeny, děkuj za to a chval Pána) Pane, dej mi podíl na svých bohatých darech, kterými nás zaplavuješ skrze kázání, mše, modlitby a půst otce Jamese a poskytni mi vše co potřebuji. Děkuji Ti Ježíši! Chválím Tě Ježíši! Amen! Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci. (Mt 28:18-20; Sk 4:29-30; Iz 43:2-4; Ef 1:1-4; Kol 4:3; Fil 4:6, 19; 1 Tim 2:3-4; 1 Sol 5:12-13)

Vytiskněte si modlitbu a modlete se ji poctivě každý den.

Registrace

Jméno a příjmení:
E-mail:
Stav: ženatý/vdaná svobodný/á kněz řeholníce/řeholník celibátník
Město:
Stát/Kraj:
Zěmě:
Stručně o co žádáte: