MODLITWA

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Twoją wolą jest, aby Ewangelia była głoszona wszystkim narodom i by wszyscy mogli poznać Twoją wolę i byli zbawieni. Dziękuję Ci i wychwalam Ciebie za to, że powołałeś Ojca Jamesa Manjackala i uczyniłeś go Apostołem, nauczającym na całym świecie i modlącym się o obfitość błogosławieństw Bożych dla wszystkich ludzi. Modlę się, abyś napełniał go Duchem mądrości i mocy, kiedy będzie otwierał usta, by głosić Twoje bezkompromisowe i pełne mocy słowa. Daj mu łaskę i świętość, aby owocami jego modlitw za innych były nawrócenia, uzdrowienia i cuda, prowadzące ich do Ciebie i do Twego królestwa. Panie, idź z nim, gdziekolwiek on idzie i bądź z nim we wszystkim, co on czyni. Utrzymuj go w świętości i zdrowiu na ciele i duszy. Chroń go przed wszelkim złem, niebezpieczeństwami i wypadkami w jego ciężkiej i ryzykownej pracy ewangelizacyjnej, nawet wśród muzułmanów, oraz w jego ciągłych i długich podróżach w powietrzu i na lądzie.

Panie, dziękuję Ci, że wysłuchałeś moją modlitwę i pobłogosławiłeś Ojca Jamesa i jego dzieło.

(Przez pewien czas trwaj w dziękczynieniu i adoracji, wierząc, że twoja modlitwa została wysłuchana.)

Panie, daj mi udział w obfitości Twoich błogosławieństw, spływających na nas przez nauczanie, Msze święte, modlitwy i posty Ojca Jamesa i obdarz mnie tym, czego potrzebuję.

Dziękuję Ci, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Amen!

Odmów:  jedno OJCZE NASZ, jedno ZDROWAŚ MARYJO i jedno CHWAŁA OJCU.
(Mt 28,18-20;Dz 4,29-30;Iz 43,2-4; Ef 1,1-4;Kol 4,3;   Flp 4,6,19;1Tm 2,3-4;1Tes 5,12-13)

Wydrukuj tekst tej Modlitwy i zachowaj do codziennego jej odmawiania.
 
 


R e j e s t r a c j a

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Stan cywilny: żonaty/zamężna nieżonaty/niezamężna kapłan siostra zakonna/brat zakonny cosoba żyjąca w celibacie 
Miasto/Miejscowość:
Stan:
Kraj:
Twoje intencje, w kilku slowach:

  Wróć do poprzedniej strony