LIST OD OJCA

Moje Dziecko,

Ty może mnie nie znasz ale ja wiem wszystko o Tobie. Psalm 139:1

Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Psalm 139:2

Znam wszystkie Twoje drogi. Psalm 139:3

Nawet każdy włos na Twojej głowie jest policzony. Mt 10:29-31

Zostałeś stworzony na mój obraz i podobieństwo. Rdz 1:27

Żyjesz we mnie. Acts 17:28

Ty jesteś moim dzieckiem. Acts 17:28

Znałem cię nawet przed poczęciem. Jr 1:4-5

Wybrałem cię kiedy planowałem tworzenie. Ef 1:11-12

Nie byłeś pomyłką, jako że wszystkie twoje dni są zapisane w mojej księdze. Psalm 139:15-16

Określiłem dokładny czas twoich narodzin i miejsca życia. Acts 17:26

Utkałem cię w łonie twojej matki. Psalm 139:13

I wspierałem w dniu kiedy się narodziłeś. Psalm 71:6

Nie jestem odległy i srogi, ale jestem miłością. 1J 4:16

I jest to moje pragnienie zesłać na ciebie mą miłość. 1J 3:1

Bo jesteś po prostu moim dzieckiem a jestem twoim ojcem. 1J 3:1

Ofiaruję ci więcej niż twój ziemski ojciec. Mt 5:48

Każdy dobry podarek, który otrzymujesz pochodzi z mojej ręki. James 1:17

Ja wiem czego potrzebujesz. Mt 6:31-33

Mój plan na twoją przyszłość zawsze był wypełniony nadzieją. Jr 29:11

Ponieważ kocham cię miłością wieczną. Jr 31:3

Moje myśli o Tobie są niezliczone jak piasek na brzegu morza. Psalmy 139:17-18

Nigdy nie przestanę czynić ci dobra. Jr 32:40

Gdyż jesteś moim cennym skarbem. Wj 19:5

Chcę ci pokazać wspaniałe rzeczy. Jr 33:3

Jeśli szukasz mnie całym sercem, znajdziesz mnie. Pwt 4:29

Uwielbiaj mnie a ja spełnię pragnienia twego serca. Psalm 37:4

Bo to ja dałem ci te pragnienia. Flp 2:13

Jestem w stanie zrobić więcej dla ciebie niż mógłbyś sobie to wyobrazić. Ef 3:20

Jestem Ojcem, który cię pociesza w twoich kłopotach. 2Kor 1:3-4

Kiedy jesteś załamany, jestem blisko ciebie. Psalm 34:38

Pewnego dnia zetrę każdą łzę z twoich oczu. Revel 21:3-4

I zabiorę cały ból, którego doznałeś na ziemi. Rev 21:3-4

Jestem twoim Ojcem i kocham cię tak jak kocham mego syna Jezusa. J 17:23

Gdyż w Jezusie moja miłość do ciebie jest objawiona. J 17:26

On jest moim przedstawicielem. Hb 1:3

Przyszedłem pokazać, że jestem dla Ciebie, nie przeciwko Tobie. Romans 8:31

I powiedzieć tobie że nie liczę twoich grzechów. 2 Kor 5:18-19

Śmierć Jezusa była najwyższym wyrazem mojej miłości do ciebie. 1J 4:10

Jeśli otrzymasz dar mojego syna Jezusa, otrzymasz mnie. 1J 2:23

I nic nie oddzieli ciebie od mojej miłości. Rom 8:38-39

Przyjdź do domu a ja wydam przyjęcie na twoją cześć w niebie. Łk 15:7

Zawsze byłem Ojcem, i na zawsze nim będę. Ef 3:14-15

Pytanie jest: czy ty będziesz moim dzieckiem? J 1:12-13

Czekam na Ciebie. Łk 15:11-32
 

Z pozdrowieniami,
 

Twój Ojciec.


 


 Go to the pregvious page