Książki o. Jamesa Manjackala w języku polskim

Widziałem wieczność

Według prawa starotestamentalnego grzech bluźnierstwa był karany śmiercią przez ukamienowanie. Ogłaszanie siebie Mesjaszem było traktowane jako bluźnierstwo, chyba że rzeczywiście było się Mesjaszem.

Podczas procesu Jezusa Kajfasz miał do wyboru dwie opcje: skazać Jezusa na śmierć lub uklęknąć przed Nim i oddać Mu hołd. Przez całe swe życie, aż po dziś dzień Jezus z Nazaretu, Chrystus, był sprawcą skrajnych podziałów. Ty również możesz Go uwielbić lub skazać go na śmierć. Na stronach tej książki odnajdziesz podobne znamię. Musisz potępić tę książkę, jej autora i odrzucić wszystkie jego słowa lub upaść na kolana z podziwem dla światła i prawdy płynących ze kart tej książki. 

Doświadczenia o. Jamesa nie są nowością w Kościele, kilkoro świętych i mistyków miało podobne przeżycia potwierdzające niezaprzeczalną prawdę o istnieniu życia po śmierci oraz że nasze dzisiejsze decyzje będą miały wpływ na wieczność. Jeśli poszukujesz lekkiej i przyjemnej lektury na temat pozytywnego myślenia o przyszłości, to odłóż tę książkę i zacznij szukać gdzie indziej. 

Książka ta tylko wydaje się, jakby była zadrukowanym papierem. Jej kwintesencją jest ogień i błyskawica – ogień, który będzie cię palił w piersi już od pierwszej strony, ogień buntu i potępienia lub ogień wiary i miłości. Lektura tej książki jest jak picie mocnego, wyśmienitego wina. Jest niezapomnianym doświadczeniem, które na zawsze pozostawi w tobie ślad. Czasami żałuję, że przeczytałem tę książkę… Ale nawet kilka miesięcy po lekturze wciąż czuję ten ogień palący mnie od środka, przemieniający i odnawiający moją osobę. 

Tak, ja już ze swojej strony wybrałem: w modlitewnym zawierzeniu uklęknąłem z podziwu dla światła i prawdy. Teraz ty musisz dokonać wyboru. 

dr Ricardo Febres Landauro

Uwolnienie od przekleństwa Prawa

Katolicka książka na temat uzdrowienia drzewa rodzinnego

Istnieje ścisły związek pomiędzy tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Każdy bieg wydarzeń w świecie widzialnym ma swoje następstwa w rzeczywistości duchowej. Fakt, iż człowiek ma nikłe zdolności postrzegania rzeczywistości duchowych, nie umniejsza ich mocy ani wpływu na nawet najmniejsze szczegóły naszego codziennego życia.

Niniejsza książka – „Uwolnienie od przekleństwa Prawa” – uchyla zasłonę oddzielającą rzeczywistość widzialną od niewidzialnej, przybliża czytelnikom wiedzę potrzebną do zrozumienia, dlaczego tryby naszego życia zazębiają się w taki, a nie inny sposób, dlaczego rozmaite sytuacje powtarzają się wciąż na nowo, pozostawiając w naszych biografiach wyciśnięte ślady nieszczęść i słabości. Ponadto, a może przede wszystkim, książka ta daje odpowiedzi i rozwiązania, umożliwiając czytelnikom naprawę biegu wydarzeń w obecnym ich życiu.

Książka, którą trzymacie w rękach, przedstawia niezwykle profesjonalne, dydaktyczne, wyczerpujące oraz pouczające podejście do kontrowersyjnego i niezasłużenie napiętnowanego tematu „grzechu, przekleństwa międzypokoleniowego i zadośćuczynienia” w kontekście uzdrowienia „drzewa rodzinnego” („drzewa genealogicznego”). Nauczanie zawarte w tej publikacji może być porównane do rozkwitających pędów męki, ukrzyżowania i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, będącego znakiem sprzeciwu.

Eureka

Duch Święty jest uosobieniem największej Miłości, która kiedykolwiek istniała, miłości między Bogiem Ojcem, a Bogiem Synem. Jest to także najdroższy prezent, największa łaska i moc, które człowiek może otrzymać. W dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie zebrani w Wieczerniku modlili się zalęknieni. Nie wiedzieli, co mają czynić, mimo, iż otrzymali rozkaz, by ewangelizować. Gwałtowny wicher wstrząsnął domem, w którym przebywali, a na każdym z uczniów spoczął język jakby z ognia. W ten sposób rozpoczęła się nowa era ludzkości i zapalił się „Ogień Chrześcijaństwa”, a wszystko to dokonało się dzięki mocy Ducha Świętego. Gdy Jezus Chrystus, jedyny Syn Boga, przywracał ślepym wzrok, głuchym słuch, a umarłym życie, wszystko to czynił przez Ducha Świętego. Duch Święty kierował każdym krokiem Jezusa, a także prowadzi każdego naśladowcę Chrystusa.

„Eureka” jest książką o Duchu Świętym, jasno wyjaśnia „Pneumatologię”. Prowadzi każdego czytelnika do doświadczenia królestwa Bożego i do osobistej relacji z Duchem Świętym, który napełnia go miłością, mocą i majestatem.

Modlitwa czyni cuda

Książka o. Jamesa jest wielkim błogosławieństwem dla świata, który zagubił znaczenie wartości duchowych oraz modlitwy i rzeczywistości nadprzyrodzonych. Ponad trzydziestoletnia posługa głoszenia Słowa Bożego w ponad 90 krajach przekonała go, że MODLITWA CZYNI CUDA. Książka ta jest niezwykłą pomocą dla wszystkich: od dzieci do osób w podeszłym wieku, dla nowicjuszy i mistyków życia duchowego. Czytając ją można poczuć bliskość Boga oraz doświadczyć duchowego szczęścia. Ugasi ona i zaspokoi pragnienie Najwyższego w sercu każdej kobiety i każdego mężczyzny. 

Czytelnik tej książki może doświadczyć Serca Boga odbitego w sercu autora, który przemierza cały świat ewangelizując z wielką miłością i hojnością, bez przerw i odpoczynku, nie oczekując żadnych korzyści materialnych, a jedynie tego, by ludzie poznali Boga.

On mnie dotknął i uzdrowił

Niezwykle inspirująca i pogłębiająca wiarę książka pióra o. Jamesa Manjackala – „On mnie dotknął i uzdrowił”. Traktuje ona o Żywej Obecności Jezusa – potężnego Uzdrowiciela – w Najświętszej Eucharystii. Publikacja ta stanowi wielki skarb dla biblioteki katolickiej w roku Eucharystii. Podobnie jak w pozostałych książkach autora, wiele przykładów z życia oraz świadectw zachęca czytelnika do przeczytania jej jednym tchem od początku do końca.

Uzdrowienie wewnętrzne - ku nowemu życiu

W książce "Uzdrowienie wewnętrzne – ku nowemu życiu" o. James Manjackal przekonuje, że nowa era i nowy świat nie są utopią, ale rzeczywistością, która może zaistnieć, o ile tylko człowiek będzie z wiarą współpracował ze swoim Stwórcą. Autor podkreśla, że nie moc ludzka czy siły kosmiczne bazujące na mitach i legendach, lecz wyłącznie moc Boga może przynieść całkowite uzdrowienie z różnorakich chorób psychicznych, emocjonalnych, duchowych i umysłowych. Książka ta, napisana w oparciu o Pismo Święte i doświadczenie autora, jest przejrzystym i niewyczerpanym źródłem. Dlatego może przynieść uzdrowienie temu, kto ją przeczyta z otwartym sercem. Książka inspiruje i poucza, a jej lektura przynosi uzdrowienie i umacnia, dlatego każdy powinien ją przeczytać.

Raj odzyskany

Książka ta jest owocem trzydziestoletniej posługi w mocy Ducha Świętego - tysięcy godzin spędzonych na doradzaniu parom małżeńskim oraz parom przygotowującym się do małżeństwa. O. James widział twarze osób cierpiących, na jego ramieniu widziałem łzy zrozpaczonych, widziałem go kojącego gniew i frustrację strapionych, przynoszącego pojednanie tym, których życie się rozpadło, mądrość i odwagę tym, których nadzieja osłabła oraz wiarę tym, którzy potrzebowali spotkania z Bogiem. Jest ona przekazem mocno ugruntowanym na Bożej mądrości – traktuje o tym, kim jesteśmy i do czego zostaliśmy przeznaczeni.

Oto stoję u drzwi i kołaczę

"Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu…"" (Ps 24,3-4). "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8).

"Oto stoję u drzwi i kołaczę" jest nadzwyczaj cennym dziełem. Znany autor rzuca nowe światło na Sakrament Pojednania, przedstawiając go w wyjątkowy sposób. Sakrament spowiedzi – spotkanie Boga z człowiekiem – jest tu rozważany z eklezjalnego, teologicznego, psychologicznego, mistycznego, a co najważniejsze – z bardzo ludzkiego punktu widzenia. 

Książka ta jest mostem do Chrystusa, mostem do całkowitej wolności, którą tylko ci mogą osiągnąć, co ze skruszonym i pokornym sercem są gotowi do pokonania starego człowieka w sobie, tym samym stając się nowym narodem światła, świadkami miażdżącego zwycięstwa nad każdym lękiem i poczuciem winy, wyrzutami sumienia i wstydem oraz nad wszelką ciemnością. 

W Sakramencie Spowiedzi odnajdujemy klucz do najdoskonalszej czystości serca – klucz do Królestwa naszego Pana. Każdy, kto przeczyta tę książkę uważnie i postąpi zgodnie z jej zaleceniami, otrzyma obfite dary – ponad wszelkie wyobrażenie. Książka ta niesie przesłanie miłości wyrażonej w sakramencie, który nie powinien być nigdy zapomniany przez lud Boży. OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI!

33 modlitwy charyzmatyczne

Męka, Krew, Ogień i Duch Święty
Jiedy Jezus przelewal za nas Krew

Kliknij na obrazek
krzyż 1

Kliknij na obrazek
krzyż 2

Kliknij na obrazek
bransoletki

Kliknij na obrazek
różaniec
świeca 1
świeca 2
świeca 3
świeca 4
świeca 5
świeca 6
świece 1
świece 2


 Go to the previous page