Velký je příslib požehnání těm, kdo hlásají Ježíšovo Poselství k záchraně duší. Ti, jež nejsou schopni sami kázat, mohou kazatelům pomoci v jejich poslání modlitbou, pořádáním retreatů nebo finanční podporou. Jak dobře víte, otec James se vydal do celého světa kázat Evangelium všem (Mk 16:15). Každý týden vede duchovní cvičení (retreaty) tam či jinde, mimo to píše knihy, modlí se za lidi, píše dopisy, pomáhá chudým, atd. Při jeho službě bylo z nebe sesláno již velké množství milostí. Potřebuje ale vaše přímluvné modlitby, aby mohl setrvat ve své krásné službě Pánu. Podporou jeho díla, zajisté zakusíte nejvybranější Boží dary jak duchovní, tak materiální. Vaše jméno, adresa a modlitby, budou ryze důvěrné. Každý den přinese vaše modlitby Ježíši na oltář a bude se přimlouvat za vás a za vaše potřeby.

Program boje modlitbou je závazná dohoda vzájemné modlitby. Vy se modlíte za otce Jamese a on se modlí za vaše potřeby – nečekejte na (psanou) odpověď na to, co mu posíláte. Jakmile obdržíte to, za co jste žádali přímluvnou modlitbu, jste povinni vydat o tom svědectví. Své svědectví, osobní dopisy, připomínky či otázky můžete zasílat na:

comenowHolySpirit@yahoo.com

Děkuji vám, Bůh vám žehnej!

Pokud chcete otce Jamese podpořit v jeho úkolu kázání, zorganizovat retreat či požadujete další informace, pište prosím na childjesus@yahoo.com

Slib Ježíši, že se následující modlitbu budeš modlit poctivě každý den.

Chceš se stát součástí této „řetězové modlitby“?

Pokud ano, klikni zde pro text modlitby a registraci